AKTUÁLNĚ

Ředitelské volno 1. a 2. 9. 2016

01.09.2016

Se souhlasem zřizovatele a v souladu s ustanovením § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji ze závažných technických důvodů volné dny od 1. 9. do 2. 9. 2016 pro děti základní školy. Důvodem je rekonstrukce školní jídelny. Žáci v době volných dnů nebudou moci využívat služeb školní družiny a školní jídelny. O udělení volna budou žáci i rodiče informováni formou informačních letáků, na webových stránkách naší školy a na úřední desce.

V Českých Budějovicích dne 9. 6. 2016

Mgr. Libor Kocián

ředitel školy