AKTUÁLNĚ

Poděkování ředitele školy

18.06.2020

Vážení rodiče,

dovolte několik slov k závěru školního roku. Koronavirová krize přinesla změnu v režimu každého z nás. Stejně tak zasáhla naši školu. Byli jsme nuceni uspíšit přechod k plánované elektronické komunikaci a přejít na distanční způsob výuky. Ani jeden z těchto kroků by ovšem nebyl možný bez pomoci Vás, rodičů. Tímto bychom Vám chtěli velmi poděkovat za spolupráci a pomoc. Vážíme si toho, že jste nám umožnili vzdělávat Vaše děti alespoň v takto omezeném režimu.

V této souvislosti Vás chceme ujistit, že začátek nového školního roku budeme věnovat doplnění a zopakování období distančního vzdělávání. Zpětně projdeme veškeré učivo, zaměříme se na důležité části a plynule přejdeme k učivu nového školního roku. Uděláme maximum pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám.

V novém školním roce také dokončíme přechod k elektronické komunikaci, zpřístupníme pro Vás elektronickou žákovskou knížku.

Věříme, a velmi se i těšíme, že se po prázdninách setkáme s dětmi již v lavicích. Doufáme, že i Vaše děti se na nás budou těšit.

Do konce školního roku a období prázdnin Vám přejeme pevné zdraví, hodně sil a optimismu.

S úctou a pozdravem za kolektiv pracovníků ZŠ Kubatova

                                                                                                                                      Libor Kocián

Dokumenty