AKTUÁLNĚ

Informace z jídelny po Covid-19:

25.05.2020

Při nástupu žáků 1 až 5 tříd do ZŠ 25.5.2020 si musíte objednat stravování

na www.strava.cz,

telefonicky na tel. 601 588 046

nebo e-mailem : jidelna@zskucb.cz

Mimořádné opatření: Z hygienických důvodů nebude možné vydávat obědy do jídlonosičů