Projekty EU

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005127

s názvem "ZŠ Kubatova"

a

projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

 

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005127 s názvem „ZŠ Kubatova“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celková výše podpory činí 2.102.576,- Kč

 

Dále je naše škola zapojena do projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-ceske-budejovice/

 

Dokumenty